04 d’agost 2007

1. Una bona manera de començar

Escultura en un parc de Richland, WA