30 de novembre 2008

319. Persones llibre / Bookpeople

5. Que ningú pensi que s’exigeix l’heroïcitat d’e memoritzar el Quixot, però per què no somniar en una trobada de capítols o de trossos de capítols. El més important és l’actitud, mai l’heroïcitat.
.
5. Don’t think that requires the heroism of learning Don Quijote, but why not dreaming of a meeting of chapters or pieces of chapters. The most important is the attitude, never the heroism.

Projecte Fahrenheit 541

28 de novembre 2008

27 de novembre 2008

317. Preguntes d'un obrer davant un llibre / Questions from a worker who reads


Tebes, la de les Set Portes, qui la va a construir?
Als llibres figuren els noms dels reis.
Varen arrossegar els reis els grans blocs de pedra?
I Babilònia, tants de cops destruïda,
qui la va tornar construir, un altre cop?
A quines cases de la daurada Lima
vivien els obrers que la varen construir?
La nit en què va ser acabada la Gran Murada de la Xina
on anaren els picapedrers?
Roma la Gran és plena d’arcs de triomf.
Qui els va aixecar?
Damunt qui varen triomfar els Cèsars?
Bizanci, tan cantada, tenia només palaus per als seus habitants?
A la fabulosa Atlàntida, i tot, la nit en què la mar se l’empassava,
els habitants clamaven demanant auxili als seus esclaus.
El Jove Alexandre va conquerir l’Índia. Ell tot sol?
Cèsar va vèncer els gals. No duia amb ell ni tan sols un cuiner?
Felip II va plorar en enfonsar-se la seva flota.
Ningú més no va plorar?
Frederic II va guanyar la Guerra dels Set Anys.
I qui la va guanyar, a més?
Una victòria a cada pàgina.
Qui cuinava els festins de la victòria?
Un gran home cada deu anys.
Qui pagava les seves despeses?
Una pregunta per a cada història.
..
Who built Thebes of the seven gates?
In the books you will find the name of kings.
Did the kings haul up the lumps of rock?
And Babylon, many times demolished.
Who raised it up so many times?
In what houses of gold-glittering Lima did the builders live?
Where, the evening that the Wall of China was finished
did the masons go?
Great Rome is full of triumphal arches. Who erected them?
Over whom did the Caesars triumph?
Had Byzantium, much praised in song,
only palaces for its inhabitants?
Even in fabled Atlantis the night the ocean engulfed it
the drowning still bawled for their slaves.
The young Alexander conquered India. Was he alone?
Caesar beat the Gauls. Did he not have even a cook with him?
Philip of Spain wept when his armada went down.
Was he the only one to weep?
Frederick the Second won the Seven Years' War.
Who else won it?
Every page a victory.
Who cooked the feast for the victors?
Every ten years a great man.
Who paid the bill?
So many reports.
So many questions.

25 de novembre 2008

315. Persones llibre / Bookpeople

Poesia al carrer
4. El Projecte Fahrenheit 451 busca que la població vagi pel món recitant en veu alta els seus llibres.
.
4 . Fahrenheit 451 Project searches that people walk around reciting aloud their books.
.
La foto l'he trobat aquí

24 de novembre 2008

314. Biblioteca / Library


.
Aquesta biblioteca s'oposa les velles idees de com ha de ser l'espai d'una biblioteca. Integrada en el paisatge, des de qualsevol lloc es poden veure unes magnifiques vistes, és lluminosa, ventilada i no gens romàtica com algunes velles biblioteques. Els llibres estan col·locats en cubicles, mostrant les acolorides cobertes per animar els nens a agafar-los i llegir-los. Canviant l'aspecte de lloc seriós i control·lat per el d'espais lúdics i lliures menarem les bilbioteques cap a la modernitat i instil·larem en les critures el plaer de la lectura.
.
This library challenges the old ideas of what a library space should be. Integrated into the landscape with beautiful views from almost everywhere, this library is bright, airy and free from the stodginess that infects many older institutions. Books are arranged in cubicles, with their colorful covers exposed encouraging children to pick them up and read them. Changing the face of educational institutions from quiet, controlled places to playful and free places help bring libraries into the modern era and instill a love of reading in children.
.

21 de novembre 2008

313. Divendrinalla / Friday riddle


Apa que no és fàcil!!!!
Catalan novel.

20 de novembre 2008

312. Persones llibre / Book people

......

3. El Projecte Fahrenheit 451 busca crear un vincle entre totes les persones llibre, crear una organització per a resistir enfront de la tendència real, la “dictadura” que, si no prohibeix sí que impedeix de fet que llegim, que pensem, que parlem entre nosaltres d' alguna cosa diferent i amb matissos.
.
3 . Fahrenheit 451 Project seeks to create a link between all those book people, to create an organization to resist facing the real trend, the "dictatorship" which, although not prohibiting it actually doesn't permit us that we read, that we think, that we talk about something different and with nuances.
.

19 de novembre 2008

311. Gràcies / Thank you

Fe, Esperanza e Caridad

Eran fillas dun militar que fixera boa parte da súa carreira en Cuba e que, ó xubilarse, volveu coa familia a Ferrol. As mozas eran tan fachendosas coma remilgadas, e tanto escolleron á hora de casar, que ficaron solteiras. Con anos convertéronse en burla dos pícaros e dalgúns adultos con pouca humanidade.
Contábase que en Cuba tiveran un criado negro ó que obrigaron a tomar o bautizo e a comuñón. Mandárono cun crego, amigo da familia, para que aprendese a doutrina e con el o negriño sincerouse:
-No son de ley -díxole-, porque a la señorita Fe no se le puede creer una palabra, de Esperanza nada se puede esperar, y Caridad les echa los perros a los pobres que se acercan a la puerta. Los nombres les van peor que a mí el mío, que me llamo Domingo Blanco y mire que color tengo.
O Crego botouse a rir e respondeulle:
-No te preocupes, que tambien a mi me llaman el padre Carreras y soy cojo.

Xente na Brétema, Debuxos e textos de Siro

Moitas grazas, Wara.

17 de novembre 2008

310. Atzar / Chance

Hi havia un temps en que la ignoràcia enfortia la nostra innocència
Hi havia un temps en què tots pensàvem que no ens podíem equivocar.
La calma abans de la tempesta, Lou Reed

There was a time when ignorance made our innocence strong
There was a time when we all thought we could do not wrong
The Calm Before the Storm, Lou Reed
.
He trobat aquesta cita en el libre que estic llegint, El dia de l'ós, de Joan-Lluís Lluís.
Fa pocs dies que també fullejo el llibre Travessa el foc Recull de lletres, de Lou Reed.
I found this quote in the book I'm reading, The day of the bear, a novel by Joan-Lluís Lluís.
These days I'm also glancing through Pass thru fire. The collected Lyrics, by Lou Reed

15 de novembre 2008

309. Persones llibre / Bookpeople


2.- Mai oblidem que no som superiors a ningú altre del món pel fet de portar un llibre dins el nostre cap. Només som sobrecobertes per als llibres, sense cap valor intrínsec.
.
2.- Never forget that we are not superior to anyone in the world because of carrying a book inside our heads. We are only overcoverings for books, with no intrinsic value.
.

11 de novembre 2008

307. Persones-llibre / Bookpeople

Il·lustració de Julien Carbonne

1.- Les persones llibre constituïm una extravagant minoría que clama al desert, tot i que potser puguem ser d' utilitat al món. No estem segures de res, excepte que els llibres estan ben arxivats rera els nostres tranquils ulls.
..
1 .- Book people constitute an extravagant minority that claims in the desert but perhaps we can be valuable to the world. We're not sure of anything, except that the books are well-archived behind our quiet eyes.

+info

10 de novembre 2008

306. Vilaniu

Però la llarga corrua de moixigangues, precedida d'un espadat de cinc, començava a desfilar per sota el balcó als eixordadors desconcerts de músiques i gralles.
But the long line of masquerades, preceded of a pillar of five, began to parade under the balcony to the bewilderment deafening of music and flageolets.

07 de novembre 2008

305. Divendrinalla / Friday's riddle

Qui i què va ser aquesta dona? Si la reconeixeu, tindreu el títol de la novel·la.
If you recognize this woman, you'll have the novel.

06 de novembre 2008

304. Bombers lectors / Reading firefigthers


Hi ha bombers que fan calendaris, aquests conviden a llegir.
Biblioteca Pública d'Arcadia, California

Some firefigthers make calendars, these ones promote reading.
Arcadia Public Library, California

04 de novembre 2008

303. Per a tot hi ha solució / No problem


Si heu fet la despesa i la criatura no vol seguir les classes, sempre us quedarà aquesta solució.
If you have spent the money but the baby does not want to be with music, you will always have this solution left.