30 d’octubre 2007

28 d’octubre 2007

75. Festival itinerant de llibres / Roving bookfair

De Beyrouth à Nabatieh, Hasbaya, Zahlé et Halba

25 d’octubre 2007

24 d’octubre 2007

23 d’octubre 2007

22 d’octubre 2007

70. El perill del llibre únic / Danger on only one book

A Turkmenistan, totes les biblioteques i llibreries han tancat, la única font de lectura permesa és la oficial. El règim és de pensament únic. El llibre gegant (rhunama) d'aquesta foto és l'únic permés pel dictador -un llibre de "poemes" escrit per el principal torturador del país; turkmenbashi (el pare des turkmans, "president" des del 1992, recentment mort). Tots els altres llibres hans sigut "cremats", només queda aquesta merda, d'on han d'aprendre escoles i universitats.
In Turkmenistan, all libraries and bookstores have been closed, the only available sources of reading being the official ones. The regime is a pretty tough one. The giant book (ruhnama) on this picture is the only allowed by this dictatorship - a book of “poems” written by the main country’s torturer ; turkmenbashi (dad of Turkmen, “president” since 1992 - he recently passed away). All other books have been “burned” - just this piece of crap, schools and universities have to learn from.
http://blog.localingo.com/2007/04/06/one-book-the-loss-of-the-human-race/

21 d’octubre 2007

20 d’octubre 2007

68. Millor que .../ Better than ...


... la play i la wii.
... the play and the wii.

19 d’octubre 2007

18 d’octubre 2007

66. Punt de llibre II

Miravet, 25 de juliol del 1938
Un dels últims que he incorporat a la col·lecció.
The last one coming.

15 d’octubre 2007

14 d’octubre 2007

12 d’octubre 2007

60. Dona llegint / Woman reading III


Homenatge a la meva àvia que era una bona lectora.
Hommage to my grandmother, she was a great reader.

11 d’octubre 2007

59. Punt de llibre I

Cada dijous ... punt de llibre. Aquest va ser el primer de la col·lecció.
Every Thursday ... a bookmark. This was the first of the collection.

09 d’octubre 2007

06 d’octubre 2007

05 d’octubre 2007

53. Kitsch


Kitsch és un terme d'origen alemany que s'ha utilitzat per classificar un tipus d' art que és considerat una còpia inferior d'un estil existent. El terme també s'utilitza més balderament referint-se a qualsevol art que és pretensiós o que cau en el mal gust, i també a elements produïts comercialment que es consideren vulgars volent ser art.
Kitsch is a term of German or Yiddish origin that has been used to categorize art that is considered an inferior copy of an existing style. The term is also used more loosely in referring to any art that is pretentious to the point of being in bad taste, and also commercially produced items that are considered trite or crass.

03 d’octubre 2007

51. ..fins i tot quan plou.

... incluso cuando llueve.
... même s'il pleut.
... even if it's raining.

02 d’octubre 2007

01 d’octubre 2007

49. Art i tarragonisme


Exposicio del taller d'enquadernació del Centre Penitenciari de Tarragona,
dirigit per Carles Clanxet Gas.
Exhibition on works made by Tarragona's Jail Bookbinding Workshop,
managed by Carles Clanxet Gas.