22 d’agost 2007

19. Llegir, una activitat perillosa?

Clifford Harper, WomanReading
http://www.class.uh.edu/