08 de setembre 2007

30. Què serà ...

Ell serà un escriptor famós. He will be a famous writer.
Ella serà lectora tota la vida. She will be reader all her life.