21 de novembre 2007

95. Kitsch II

Kitsch és un terme d'origen alemany que s'ha utilitzat per classificar un tipus d' art que és considerat una còpia inferior d'un estil existent. El terme també s'utilitza més balderament referint-se a qualsevol art que és pretensiós o que cau en el mal gust, i també a elements produïts comercialment que es consideren vulgars volent ser art.
Kitsch is a term of German or Yiddish origin that has been used to categorize art that is considered an inferior copy of an existing style. The term is also used more loosely in referring to any art that is pretentious to the point of being in bad taste, and also commercially produced items that are considered trite or crass.