16 de juliol 2008

259. Llegir les imatges / Reading images


Aquest és l'ultim llibre que ha entrat a casa per quedar-s'hi per sempre, està ple de dibuixos d'en Josep M. Rius, altrament conegut com JOMA. El protagonista absolut és el llibre. Us l'aniré ensenyant, mica en mica.

This is the last book that has come to stay at home forever. It is full of drawings of Josep M Rius, best known as JOMA. The absolute protagonist is the book. I'll show it to you, step by step.